Disclaimer

Belangrijke informatie voor bezoekers van deze website

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Op alle via deze website door Low Carbon Travels aangeboden accommodaties en overige producten en (aanvullende) diensten (hierna tezamen genoemd: reisproducten) zijn de specifieke reisvoorwaarden van Low carbon Travels van toepassing. De inhoud van deze voorwaarden kunt u op deze site bekijken. Voorts zijn op (onderdelen van) reisproducten nog voorwaarden van derden van toepassing.

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid
Low Carbon Travels besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet altijd worden voorkomen. Low Carbon Travels is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. Prijzen en toeslagen opgelegd door externe partijen vallen buiten de aansprakelijkheid van Low Carbon Travels, zoals luchthavenbelasting, toeslagen voor brandstof, veiligheid en dergelijke. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren.

Informatie met betrekking tot bestemmingen en accommodatie, informatieniveaus en beperkte garantie
Foto’s en beschrijvingen van bestemmingen en accommodatie op deze site zijn zo accuraat mogelijk en zijn bestemd om je een goed beeld te geven van het ter plaatse gebodene. Het kan echter voorkomen dat jouw specifieke bestemming of accommodatie niet is afgebeeld.

Bescherming intellectueel eigendom
Deze website alsmede de inhoud van deze website (‘de Informatie’) is het intellectuele eigendom van Low Carbon Travels. Gedeelten van deze website mogen door jou worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de schriftelijke toestemming van Low Carbon Travels vereist.

Veranderingen site/aanbod
Low Carbon Travels behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van reisproducten.

Algemene informatie op de website
Deze website bevat informatie om u te helpen bij het kiezen van reisproducten. Deze informatie heeft een voorlichtend en informatief karakter en is mede bedoeld om jouw verwachtingen in het juiste perspectief te brengen. Het is verstandig de informatie goed door te nemen.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites welke eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden waarover Low Carbon Travels geen controle heeft. Low Carbon Travels is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door Low Carbon Travels ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een reisproduct van Low Carbon Travels. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en Low Carbon Travels.

Cookies
Low Carbon Travels maakt gebruik van cookies om haar website te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden welke worden opgeslagen op jouw computer bij het openen van een internetpagina. De cookies zijn niet schadelijk en zullen jouw pc niet vertragen, maar geven een beter inzicht over het gebruik van de website.
Middels een cookie wordt het klikgedrag en bezoekgedrag op de website opgeslagen. Deze gegevens geven ons inzicht over de bezoekersaantallen en welke pagina’s wel of niet interessant zijn voor de bezoekers. Met deze resultaten kunnen wij onze website verbeteren. Daarbij zorgt de cookie er voor dat onze website zich automatisch aanpast naar uw schermgrootte voor een goede leesbaarheid. Je kunt te allen tijde jouw cookies verwijderen via jouw internetbrowser.